Trang trợ giúp

Hình thức học

Chúng tôi sử dụng cuộc gọi video qua skype để kết nối gia sư và học viên.

Mỗi lớp chỉ gồm 1 học viên và 1 gia sư.

Chương trình học

Chương trình học được thiết kế riêng cho từng học viên dựa vào nhu cầu học và trình độ tiếng Anh của bạn.

Lịch học

Lịch học sẽ do học viên và gia sư sắp xếp sao cho phù hợp.

Lịch học có thể thay đổi linh hoạt trong quá trình học.

Thời lượng học

Thời lượng mỗi buổi học là 50 phút.

Học phí

Mức học phí phụ thuộc vào gia sư và thời lượng khóa học mà bạn đăng ký.

Học phí đóng theo khóa và đóng 1 lần trước khi bắt đầu học chính thức.

Thanh toán

Thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng.