Trang trợ giúp

Quyền Lợi Của Học Viên

Lựa chọn gia sư

Học viên được quyền lựa chọn cho mình gia sư phù hợp nhất giữa hàng trăm gia sư bản ngữ và Việt Nam.

Thay đổi gia sư

Học viên được quyền thay đổi gia sư trong quá trình học không giới hạn số lần nếu học viên có lý do chính đáng.

Thay đổi lịch học

Học viên được quyền trao đổi với gia sư để thay đổi lịch học trong quá trình học để chủ động hơn với thời gian biểu hàng ngày.

Nhận xét gia sư

Học viên được đưa ra nhận xét cho gia sư liên tục trong quá trình học nhằm tối ưu hiệu quả đạt được.

Bảo lưu

Học viên được bảo lưu khóa học trong trường hợp học viên có lý do chính đáng không thể tham gia khóa học trong thời gian dài.

Hỗ trợ 24/7

Học viên được tư vấn hỗ trợ khi nào cần.